Các Khảo Cứu Về Tình Dục Học

Tác giả: Bác sỹ Hồ Đắc Duy
Nhà xuất bản:
Số trang: 31
 
Ebook: FREE
 
Upload bởi: Nguyễn Thùy Dương (12-05-2014 11:02 AM )
Lượt đọc: 13,557
Chia sẻ:
Đọc ngay trang 1
Chương 1: Mở đầu

THỂ HANG Thể hang là một đôi ống có cấu trúc là những khoảng trống như những cái hang nhỏ cho nên gọi là thể hang, chúng được tạo bằng các mô cương, chạy dọc theo chiều dài và nằm phiá trên của dương vật. Hai ống này dược bao xung quanh bởi lớp cân trắng gọi là tunica albuginea, chúng cách nhau bằng..